KOCHANI  SIOSTRY I BACIA

     Cieszymy się, że możemy dzielić z Wami radość Paschalnej Nocy. W naszych stronach klimat Świąt Paschalnych ma w tym roku znów wymiar szczególny i ekumeniczny, gdyż tak , jak w roku poprzednim,  uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego obchodzona jest w tym samym dniu zarówno w Kościele Katolickim, jak i Prawosławnym.  W obu Kościołach Wielkanoc poprzedzana jest czasem Wielkiego Postu,czasem głębszych przemyśleń, wyciszenia, rozmodlenia i ascezy. Wiosna przypomina się śpiewem ptaków, rozgrzewającym, jasnym słońcem i o wiele dłuższym dniem. Tegoroczne wiosenne przesunięcie czasu ma być w naszym rejonie ostatnim. Planuje się, że od tej pory nie będzie już zmian czasu na letni i zimowy. To dla nas nowość i praktyka pokaże, czy jest to lepsze i praktyczniejsze rozwiązanie.
     W tym roku pragniemy dzielić z Wami także wielką majową radość wypływającą z faktu beatyfikacji naszego Papieża Jana Pawła II. Żyjąc wśród nas wypraszał światu pokój, narodom wolność, nawoływał do czystości serc, do przebaczania i wzajemnej miłości, do ekumenizmu i troski o dobro każdego człowieka. Wierzymy, że tym bardziej oręduje i będzie orędował w tych intencjach w Niebie. Módlmy się, by Jego nauka przynosiła wciąż nowe owoce. Módlmy się, byśmy i my byli zawsze znakiem pokoju, miłości i dobra. Życzymy Wam wiele łask od Zmartwychwstałego Pana.

Siostry z Karmelu w Usolu Syberyjskim
 

„Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać,
ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się
moje przymierze pokoju, mówi Pan...” (Iz.54,10)

KOCHANI NASI PRZYJACIELE I DOBROCZYŃCY

  Upłynęło trochę czasu od naszego ostatniego listownego spotkania. Trwamy w okresie Wielkiego Postu, czasu przygotowania naszych serc na spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem. Znów rozważamy tę niepojętą Miłość Chrystusa, która posunęła Go aż do oddania życia.  W ten sposób dał dowód, że Miłość Jego nie odstąpi od nas nigdy i nie zachwieje się przymierze pokoju Boga z człowiekiem.
  W Polsce zapewne czas już prawdziwie wiosenny. Intensywnieje zieleń i przyroda budzi się do życia. Na Syberii musimy na te oznaki jeszcze poczekać. Sybiracy lubią żartować, że kalendarzowy pierwszy dzień wiosny jest świętem nadziei, że nastanie wiosna. Wprawdzie zima w tym roku była dość  dokuczliwa (przez większość grudnia i stycznia temperatura spadała poniżej – 40), to wielkie mrozy skończyły się już w lutym . Jedynie śnieg bardzo długo leży na syberyjskich polach.

Czytaj więcej...

KOCHANI NASI PRZYJACIELE I DOBROCZYŃCY

Witamy Was po raz pierwszy w 2011 Roku. My rozpoczęłyśmy go nocnym czuwaniem przed Najświętszym Sakramentem, by o północy uczestniczyć w Pasterce Noworocznej. Mszę Świętą sprawowali nasi Ojcowie Karmelici. Wspólnie dziękowaliśmy w niej za cały miniony rok, za wszelkie otrzymane łaski i za pomoc Bożą w pokonywaniu trudności. Dziękowaliśmy również za naszych Przyjaciół i Dobroczyńców w Polsce. Prosiliśmy o Bożą opiekę nad Wami na każdy dzień kolejnego roku.

Otrzymałyśmy od Was wiele listów i życzeń świątecznych. Jakże wzruszające są te, często pokruszone od przebytych tysięcy kilometrów, opłatki. I Wasze słowa miłości, serdeczności. DZIĘKUJEMY!!!

Czytaj więcej...

Karmel Trójcy Św. w Usolu Syberyjskim
Boże Narodzenie 2010

„EMMANUEL  –  BÓG JEST Z NAMI…”


KOCHANI NASI PRZYJACIELE I DOBROCZYŃCY


Znów spotykamy się z Wami na progu najważniejszego w dziejach ludzkości Wydarzenia. Znów w różnych zakątkach świata oczekujemy Zwiastuna Pokoju. I to głębokie oczekiwanie łączy nas tak ściśle ze sobą, że czyni jednością. Tak niedawno, przez cały listpad, czuliśmy się w sposób szczególny związani z naszymi bliskimi, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. W tym roku ich grono znów się powiększyło. Czcią i pamięcią otaczałyśmy poległych w wypadkach i katastrofach, szczególnie wielkich Polaków poleglych pod Smoleńskiem. W intencjach mszalnych wspominałyśmy również kolejnych naszych dobroczyńców, a także Waszych bliskich, którzy odeszli w tym roku, o czym dowiadywałyśmy się z Waszych listów. Wierzymy, że cieszą się już Bożym pokojem.

Czytaj więcej...

KOCHANI NASI PRZYJACIELE I DOBROCZYŃCY

Witamy Was serdecznie ze wschodnich bezkresów. Tak, jak przewidywałyśmy i o czym pisałyśmy poprzednio, lato było u nas bardzo intensywne i to pod wieloma względami.

Jedną z przyczyn były (i są), jak zawsze, trwające prace budowlane. Lato krótkie, a pracy dużo. Obecnie borykamy się z pracami wokół klasztoru. Przed zimą musimy koniecznie wymurować schody i wejście do kaplicy, a także zdążyć przed przymrozkami z położeniem kostki brukowej i bram wjazdowych. Teraz robotnicy pracują nad odwodnieniem, gdyż kanały odwadniające muszą być zrobione przed położeniem kostki. I tak jedne prace pociągają za sobą inne. Pracy bardzo dużo i koszty wielkie, ale jest to konieczne przed zimą. Prosimy Was o modlitwę i wsparcie finansowe, jeśli jest ono możliwe. Nieustannie czujemy Waszą pomoc i z serca za nią dziękujemy.

Czytaj więcej...

Mądrość Świętych

"Dusza jest bardziej tam, gdzie kocha niż tam, gdzie żyje"
Św. Jan od Krzyża

Multimedia

Z galerii