2021 Pascha

Alleluja, Pan zmartwychwstał, jak zapowiedział. Alleluja!

2021-post.jpg

   "Kościół co roku przez czterdzieści dni Wielkiego Postu jednoczy się z tajemnicą Jezusa na pustyni".

kan. 540 KKK

Boże Narodzenie 2020

BN2020

 

 Kochani Siostry i Bracia! 

  „Anioł powiedział do pasterzy: - Nie bójcie się, bo zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Dziś w mieście Dawidowym narodził się wam Zbawiciel, który jest Mesjaszem, Panem.” 

(Łk 2, 10-11)

 Bóg w Piśmie świętym bardzo często zwraca się do człowieka ze słowami: „Nie bój się, nie lękaj się.” Cała Biblia mówi o tym, że Bóg jest z nami mimo wszystko. Mimo naszych słabości, wad i odstępstw. Wcielenie Jezusa Chrystusa pokazuje jak bardzo Bóg chce być z nami i jak bardzo nas kocha. Dlatego nie musimy się bać, bo Bóg jest z nami...

Błogosławionych, pełnych pokoju świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku życzą,

Wasze Siostry Karmelitanki Bose z Usola Syberyjskiego

  Ноябрь„Naszą ojczyzną jest niebo, stamtąd też wyglądamy Zbawiciela,   Pana Jezus Chrystusa,  który przemieni nasze ciało poniżone i   uczyni je podobnym do swego ciała uwielbionego swoją mocą,   mogącą poddać wszystko pod Jego panowanie” (Flp 3, 20-21).

 Każdego roku w listopadzie przy wejściu do chóru zakonnego   ustawiamy tablicę pamiątkową z listą naszych zmarłych z rodzin   oraz zmarłych dobrodziejów oraz zapalamy świeczkę, by łączyć   się z tymi, którzy odwiedzają ich mogiły. Jest to dobra okazja, by   modlitwą odwdzięczyć się tym, którym tak wiele zawdzięczamy.   Otaczamy ich modlitwą, szczególnie ofiarując im Ofiarę   Chrystusa  na ołtarzu, by przyśpieszyć oczyszczenie ich dusz,   jakie  dokonuje się w czyśćcu. Bez oczyszczenia naszego brudu,   złego patrzenia i braku miłości niemożliwa jest bliskość z   Jezusem i radość w gronie dusz świętych.

Ja dzielę wszystko z Chrystusem, ducha i ciało, gwoździe i zmartwychwstanie.

Chryste(...), Ty jesteś dla mnie ojczyzną, mocą, chwałą, wszystkim

Św. Grzegorz z Nazjanzu

KOCHANI NASI SIOSTRY I BRACIA! 

  Пасха 2020

     Nasz Pan po raz kolejny podarował nam Swoją Paschę. Po raz kolejny mogliśmy uczestniczyć w Jego przejściu ze śmierci do Życia – w Jego ostatecznym zwycięstwie nad śmiercią. Po wielkiej ciszy grobu, dzwony na nowo obwieszczają radosne Alleluja! Jezus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

     Życzymy Wam kochani nasi Siosty i Bracia, by Zmartwychwstały Chrystus umacniał Waszą wiarę i miłość, ponieważ „wobec tych, których kocha, On jest wierny bardziej, niż możemy to sobie wyobrazić” (św. Grzegorz z Nazjanzu). Rozradujmy Serce Jezusa, które otwarte zostało dla nas, byśmy czerpali ze zdroju miłości. On czeka na nas w Eucharystii.

Ogarniamy Was i Waszych bliskich modlitwą.

 

Mądrość Świętych

„Tylko Bóg może goić rany.”
Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

Z galerii