„Pieśń chwały, rozbrzmiewającą w niebie przez całą wieczność
(...) podejmuje Kościół od tylu już wieków...” (Papież Paweł VI)

KOCHANI NASI PRZYJACIELE I DOBROCZYŃCY
     Już zakończył się liturgiczny okres Bożego Narodzenia, choć jego klimat przedłuża się na sporą część zimy. W Rosji Nowy Rok świętuje się praktycznie do połowy stycznia. Jak zapewne wiecie, w Prawosławiu Boże Narodzenie przypada na 7 styczeń.
W ostatnim liście pisałyśmy o naszych remontach kaplicy i części gościnnej w nowym klasztorze. Prace były bardzo intensywne, gdyż chciałyśmy je zakończyć przed Bożym Narodzeniem, by Mszę Świętą - Pasterkę móc sprawować już w nowych warunkach. Ostatni robotnicy skończyli późnym wieczorem w przeddzień Wigilii, a my dopiero wtedy ruszyłyśmy do sprzątania. I udało się - dzięki Bożej i ludzkiej pomocy. Dla nas było to wielkie wydarzenie, że właśnie w tych nowych warunkach witamy Boże Dziecię. Mszę Świętą odprawił nam o. Paweł, karmelita, proboszcz naszej Parafii. U nas była ona o 22.30, by ojciec mógł zdążyć na północną Pasterkę do parafii.

     W drugi dzień Świąt oprócz naszych usolskich braci karmelitów i sióstr albertynek, gościłyśmy także księży werbistów z Irkucka, którzy przyjechali, by z nami pokolędować.

Czytaj więcej...

KOCHANI NASI - SIOSTRY I BRACI

W tę Świętą Noc,
Noc pełną miłości, radości i pokoju,
Noc, w której Niebo pochyliło się nad ziemią,
a Bóg pochylił się nad człowiekiem,
Noc, w której Wszechmocny stał się bezradnym,
by w moc przemienić naszą bezradność,
W tę Noc błogosławioną
Klękamy z pasterzami i mędrcami
W pokorze, zadziwieniu i milczeniu,
Klękamy wraz z Wami w dziękczynieniu

Wasze siostry Kamelitanki Bose
Z Usola Syberyjskiego

„Niebiosa wysączcie z góry sprawiedliwość
i niech obłoki z deszczem ją wyleją!
Niech ziemia się otworzy,
niech zbawienie wyda owoc.”

KOCHANI NASI PRZYJACIELE I DOBROCZYŃCY
     Z radością jednoczymy się z Wami w duchowym przeżywaniu czasu Adwentu i Bożego Narodzenia.  Jak zawsze jest to czas pełen łask i duchowych darów. W tych dniach razem z prorokiem Izajaszem wołamy o przyjście Syna Bożego, by w Nim, z nową siłą Niebo połączyło się z ziemią. Wzorem pełnego miłości oczekiwania jest dla nas Maryja. Ona uczy nas zaufania pośród pełnych niepewności dróg i krzyżujących się planów. Wraz ze Św. Józefem pokazują, jak nie zniechęcać się pośród przeciwności, jak nie poddawać się zwątpieniu wobec trudnych tajemnic naszego życia.

    W naszej parafii w listopadzie miały miejsce misje święte prowadzone przez Ojców Redemptorystów z odległego ok.2 000 km. Kemerowa. Parafianie z dużym zaangażowaniem w nich uczestniczyli. Misje zakończyły się w Uroczystość Św. Rafała Kalinowskiego. Również w naszym klasztorze gościłyśmy ojca misjonarza. Zaopatrzyłyśmy też kemerowską parafię w hostie, komunikanty i opłatki.

Czytaj więcej...

KOCHANI NASI PRZYJACIELE I DOBROCZYŃCY
    Dziękujemy za Wasze listy, przesyłki i inne miłe niespodzianki, które otrzymujemy. Są to oznaki przypominające o Waszej pamięci i stałej łączności. Bywają także odwiedziny. Tego lata miewałyśmy gości różnych narodowości. Była nawet grupka polskich motocyklistów – kilka osób (kapłani i świeccy) - którzy dotarli do naszej prarafii na odpust Św. Rafała Kalinowskiego.

   Jak wiecie, od dłuższego już czasu, z racji otrzymania pobytów czasowych i stałych, nie mamy potrzeby wyrabiania wiz i w związku z tym nie wyjeżdżamy do Polski. Stąd bliscy i znajomi mogą się z nami spotkać jedynie w Usolu. W tym roku gościłyśmy rodzinę jednej z naszych sióstr z Polski i jednej z Rosji. Tak się złożyło, że przyjechali w tym samym czasie i dla nas wszystkich były to bardzo bogate i cenne spotkania. Nasi goście mieli okazję pozwiedzać okolice włącznie z uroczym Bajkałem. Zaangażowali się także w pracę w ogrodzie.

Czytaj więcej...

KOCHANI  SIOSTRY I BACIA

     Cieszymy się, że możemy dzielić z Wami radość Paschalnej Nocy. W naszych stronach klimat Świąt Paschalnych ma w tym roku znów wymiar szczególny i ekumeniczny, gdyż tak , jak w roku poprzednim,  uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego obchodzona jest w tym samym dniu zarówno w Kościele Katolickim, jak i Prawosławnym.  W obu Kościołach Wielkanoc poprzedzana jest czasem Wielkiego Postu,czasem głębszych przemyśleń, wyciszenia, rozmodlenia i ascezy. Wiosna przypomina się śpiewem ptaków, rozgrzewającym, jasnym słońcem i o wiele dłuższym dniem. Tegoroczne wiosenne przesunięcie czasu ma być w naszym rejonie ostatnim. Planuje się, że od tej pory nie będzie już zmian czasu na letni i zimowy. To dla nas nowość i praktyka pokaże, czy jest to lepsze i praktyczniejsze rozwiązanie.
     W tym roku pragniemy dzielić z Wami także wielką majową radość wypływającą z faktu beatyfikacji naszego Papieża Jana Pawła II. Żyjąc wśród nas wypraszał światu pokój, narodom wolność, nawoływał do czystości serc, do przebaczania i wzajemnej miłości, do ekumenizmu i troski o dobro każdego człowieka. Wierzymy, że tym bardziej oręduje i będzie orędował w tych intencjach w Niebie. Módlmy się, by Jego nauka przynosiła wciąż nowe owoce. Módlmy się, byśmy i my byli zawsze znakiem pokoju, miłości i dobra. Życzymy Wam wiele łask od Zmartwychwstałego Pana.

Siostry z Karmelu w Usolu Syberyjskim
 

Mądrość Świętych

„Nie wystarczy mieć miłość tylko na ustach – ma ona ożywiać i uświęcać nasze myśli i wszystkie nasze czyny.”
Św. Rafał Kalinowski

Multimedia

Z galerii