„Nasza bowiem ojczyzna jest w Niebie.
Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa.”
(Flp 3,20)

KOCHANI NASI PRZYJACIELE I DOBROCZYŃCY

Wielki Post, jak zawsze przygotowuje nas na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Jest to czas wyjątkowy i chociaż przeżywamy go każdego roku, to nigdy się nie powtarza. To czas szczególnej refleksji nad celem naszego ziemskiego życia, nad ogromem Bożego miłosierdzia i Miłości Jezusa aż po oddanie życia. To także czas refleksji nad jakością naszego życia, nad tym, jak w codzienności odpowiadamy na ofiarowane nam łaski i jak nimi służymy.

W tym roku Wielki Post i okres Paschalny mają szczególny charakter i znaczenie dla całego Kościoła. Przeżywamy Rok Wiary, a w nim ważne wydarzenie. Jest nim pożegnanie naszego Papieża Benedykta XVI i oczekiwanie na nowego Pasterza Bożej Owczarni. Ten istotny etap na drodze naszej wiary mobilizuje nas do jej ponownego odkrywania, do kolejnego wypływania na głębię. Trwamy w nieustającej modlitwie, dziękując Bogu za dar Pontyfikatu i tak niestrudzonej służby Ojca świętego, za Jego ogromny wysiłek i miłość do Kościoła, za Jego dalszą posługę modlitewną, której pragnie się oddać dla dobra nas wszystkich. Bogu niech będą dzięki za wielkie rzeczy, jakie czynił nam za pośrednictwem Ojca Świętego Benedykta XVI i jakie nadal czyni dla swego ludu i będzie czynił przez posługę nowego Pasterza! Zawierzamy samemu Jezusowi losy łodzi Piotrowej, a przez nią i nasze losy. Wszak On sam jest naszym Pierwszym – Dobrym Pasterzem!

A co u nas?

W tym roku mrozy przyszły dość wcześnie i trwały długo - często rankami było -40 stopni. Taka jest specyfika Syberii. Obecnie dni są coraz dłuższe, słońce z każdym dniem mocniej grzeje i nasze myśli kierują się w stronę zbliżającej się wiosny. Dziękujemy Wam za ofiary, dzięki którym nie marzłyśmy, możemy się utrzymać i bez przeszkód prowadzić życie zakonne i modlitewne. To dla nas takie ważne! Tym bardziej, że również zimą nie brakuje nam gości. Odwiedzają nas osoby pragnące wyciszenia, modlitwy, spotkania z Bogiem. Przyjeżdżają na rekolekcje, dni skupienia, a także by zobaczyć Karmel i porozmawiać na duchowe tematy. Jest też duża nadzieja, że nasze grono się powiększy, gdyż przyjeżdżają kandydatki, które rozeznają swe powołanie do Karmelu i myślą o wstąpieniu do nas. Prosimy Was o modlitwę za te młode osoby, by dobrze rozpoznały drogę, którą Pan dla nich wybrał. A przed nami stoją zadania związane z tłumaczeniami na j. rosyjski naszych karmelitańskich modlitw, nabożeństw i tekstów liturgicznych.. Ważnym jest, by tego typu rzeczy mogły być zrozumiałe dla rosyjskich katolików

W poprzednim liście pisałyśmy o trwającym remoncie pomieszczeń w piwnicy, które nadają się na niektóre pracownie. Dzięki Waszej pomocy udało się ten remont zakończyć. Dziękujemy Wam z całego serca!

Udało się także wmurować Tabernakulum w „pustelni” (to jedno z pomieszczeń na poddaszu, gdzie siostry raz do roku odprawiają swe 10-dniowe rekolekcje - w samotności i głębokim milczeniu – oddając się modlitwie i czuwaniu).

Kochani! Jak wiecie, w lutym miał miejsce „deszcz meteorytów” nad Czelabińskiem, w okolicach Uralu. Spadający z wielką prędkością meteoryt dokonał poważnych zniszczeń w mieście i wiele osób poraniły rozpadające się w powietrzu jego cząstki i odłamki szkła (wybijanych przez kamienie szyb). Bardzo modlimy się za poszkodowanych, tym bardziej, że nasi bliscy znajomi pochodzą z tych okolic i byli świadkami zaistniałego zjawiska. Dla nas wszystkich, to jeszcze jeden bodziec do refleksji nad kruchością ludzkiego życia i znikomością ziemskiego istnienia. To jeszcze jeden powód, byśmy swe losy zawierzali nieustannie Bogu i nadzieję pokładali w Tym, który jest Życiem i Zmartwychwstaniem naszym!

Życzymy Wam, Najdrożsi, by ta prawda była Waszą największą siłą i źródłem niezmąconej ufności. Niech Zmartwychwstały Chrystus udziela Wam i Waszym bliskim wszelkich łask. Wszak sam powiedział: „Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”

Wiecie, jak jesteście bliscy naszym sercom i choć dzielą nas te tysiące kilometrów, nigdy się z Wami nie rozstajemy…

Mądrość Świętych

„Dusza miłująca nie nuży siebie, ani innych.”
Św. Jan od Krzyża

Multimedia

Z galerii