„Przez wiarę Maryja przyjęła słowa anioła
i uwierzyła w zapowiedź, że stanie się Matką Boga
w posłuszeństwie swego oddania.”

( List Apostolski PORTA FIDEI ogłaszający ROK WIARY)

Karmel Trójcy Św.
w Usolu Syberyjskim
Adwent 2012

KOCHANI NASI PRZYJACIELE I DOBROCZYŃCY

 

Wpatrując się w postawę Maryi, tak pełną zawierzenia i ufności, uczymy się od Matki Jezusa i naszej Matki odwagi wiary. Ogłoszony przez Ojca Świętego Rok Wiary obfituje w szczególne łaski na tej drodze naszych zmagań w codziennych wyborach i wzrastaniu w wierze. Wkraczając w adwentowe oczekiwanie, wkroczyliśmy także w głębsze oddanie się w Boże ręce z ufnością i prostotą, tak jak uczyniła to Maryja. Tak niedawno medytowaliśmy nad tajemnicą śmierci, czuwając przy bliskich nam zmarłych w miesiącu szczególnie im poświęconym. W obecnym czasie rozważamy tajemnicę Życia,od jego poczęcia i przyjścia na świat, poprzez które otrzymaliśmy dar życia wiecznego. Obie te tajemnice, tak bardzo ze sobą powiązane czynią nasze własne życie całością i pełnią. Łączymy się z Wami w duchowym przygotowywaniu się na przyjęcie w naszych sercach Narodzin Zbawiciela. Każdego roku, ten czas przynosi nowe łaski. Każdego roku witamy tę Tajemnicę w jedyny i niepowtarzalny sposób, choć zewnętrznie przeżywamy ją podobnie. Życzmy sobie wzajemnie, byśmy przyjęli Bożą Miłość jak najpiękniej.

W tym roku zima przyszła do nas wcześniej niż zwykle. Dokładnie na rozpoczęcie Roku Wiary – 11 października, podczas porannej Mszy Świętej spadł pierwszy śnieg i wiał silny wiatr, niczym powiew Ducha Świętego. Uznałyśmy to za Boży znak.

W październiku wzięłyśmy udział w organizowanej przez „Małego Gościa Niedzielnego” modlitwie różańcowej dla dzieci, które każdego dnia łączyły się z innym klasztorem karmelitańskim w tym wspólnym szturmie do Nieba w intencji umocnienia wiary. To była bardzo piękna inicjatywa. Otrzymałyśmy później dużo listów od dzieci, za które bardzo dziękujemy. W listopadzie natomiast trwałyśmy w modlitewnym czuwaniu w intencji zmarłych naszych krewnych, przyjaciół i dobrodziejów. Pamiętałyśmy, Kochani, o Waszych bliskich, zarówno tych, którzy już dawno odeszli do Pana, jak i tych, których żegnaliście w tym roku. Niech Miłosierny Jezus obdarowuje ich szczęściem wiecznym wśród Świętych.

W naszej diecezji miało miejsce uroczyste wydarzenie: Poświęcenie nowego Kościoła w Angarsku (ok.30 km. od Usola). W uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem naszego ks.Bisupa Cyryla Klimowicza wzięli udział kapłani i siostry zakonne oraz liczni wierni. My ze względu na klauzurę nie byłyśmy obecne w Angarsku, ale łączyłyśmy się duchowo i modlitewnie.

Pomimo zimy wznowiłyśmy prace remontowe. Dzięki Waszym ofiarom, możemy je kontynuować. Bardzo Wam za to dziękujemy! Ostatnie dwa lata pokazały, że założone nowe odwodnienie (stare było niewystarczające) działa dobrze i topniejący po zimie śnieg ( a bywa go czasem dużo i topnieje gwałtownie) nie zalewa nam już wiosną piwnic. Zdecydowałyśmy więc po osuszeniu ścian na ich odgrzybienie i zakonserwowanie, założenie podłóg i sufitów. Pomieszczenia są funkcjonalne i chcemy tam urządzić pracownie ( między innymi stolarską, w której w miarę naszych umiejętności staramy się różne proste rzeczy wykonywać same i gipsową do wylewania figurek). Dzięki pracowniom możemy wiele rzeczy samodzielnie wykonywać i przez to zaoszczędzić w wydatkach. Dziękujemy Wam z całego serca za składane ofiary, dzięki którym możliwe są te prace. Również dzięki Wam nie marzniemy zimą, pomimo wielkich i długotrwałych mrozów. Niech Wam Bóg wynagrodzi i błogosławi oraz pomaga każdego dnia.

Tajemnica Bożego Narodzenia przypomina nam i uświadamia tę głęboką prawdę, że Bóg w swej Miłości wciąż na nowo wychodzi nam naprzeciw. On przychodzi z mocą, abyśmy, pomimo naszej kruchości i często bezsilności, nie czuli się słabi. On pragnie wejść w nasze serca, w nasze codzienne problemy i niepewności i obdarzać nas nadzieją. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, będziemy wspólnie wyczekiwać Narodzin Bożej Dzieciny. Szczególnie połączymy się z Wami podczas wigilijnej Wieczerzy, łamiąc się symbolicznym opłatkiem, a także w czasie Mszy Świętej Pasterkowej, prosząc o opiekę Bożego Dzieciątka dla Was i Waszych bliskich na kolejny, już 2013 Rok. Niech łaska Bożego Narodzenia obfituje w Waszych sercach w całej pełni. Pamiętamy o Was nieustannie.

 

Oddane Siostry
Karmelitanki Bose
Z Usola Syberyjskiego

Mądrość Świętych

"Trzeba pielęgnować swoje wzniosłe marzenia, nagromadzić ich tyle, żeby starczyło na całe dorosłe życie i nie przyjmować "nie" za ostateczną odpowiedź. Zaufajmy bezgranicznie Bogu."
Dr Wanda Błeńska (Dokta)

Z galerii