„Nasza bowiem ojczyzna jest w Niebie.
Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa.”
(Flp. 3,20)

KOCHANI NASI PRZYJACIELE I DOBROCZYŃCY

 

Tak niedawno przeżywaliśmy Święta Bożego Narodzenia, a już wchodzimy w czas Wielkiego Postu, przygotowujący nas do właściwego rozumienia ziemskiego Życia, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Otrzymałyśmy od Was wiele świątecznych listów i życzeń - dowodów Waszej pamięci i przyjaźni. Dziękujemy!

W tym Roku Wiary przeżywamy ważne wydarzenie, które ma znaczący wpływ na dalszą drogę naszego Kościoła. Jest nim pożegnanie naszego Papieża Benedykta XVI i oczekiwanie na nowego Pasterza Bożej Owczarni. Trwamy w nieustającej modlitwie, dziękując Bogu za dar Pontyfikatu i tak niestrudzonej służby Ojca świętego, za Jego ogromny wysiłek i miłość do Kościoła, za Jego dalszą posługę modlitewną, której pragnie się oddać dla dobra nas wszystkich. Duch Święty, który oświeca drogę uczniów Chrystusa, wskaże jej dalszy kierunek. Bogu niech będą dzięki za wielkie rzeczy, jakie czynił nam za pośrednictwem Ojca Świętego Benedykta XVI i jakie nadal czyni dla swego ludu i będzie czynił przez posługę nowego Pasterza!

A co u nas?

W tym roku mrozy przyszły dość wcześnie i często rankami jest poniżej -40 stopni. Taka jest specyfika Syberii. Przychodzi nam się zmierzać z jej surowością i klimatem. Dziękujemy Wam za ofiary, dzięki którym możemy się utrzymać, nie marzniemy i możemy bez przeszkód prowadzić życie zakonne i modlitewne. To dla nas takie ważne! Tym bardziej, że również zimą nie brakuje nam gości. Odwiedzają nas osoby pragnące wyciszenia, modlitwy, spotkania z Bogiem. Przyjeżdżają na rekolekcje, dni skupienia, albo zwyczajnie zobaczyć Karmel i porozmawiać na duchowe tematy. Jest też duża nadzieja, że nasze grono się powiększy, gdyż przyjeżdżają kandydatki, które rozeznają swe powołanie do Karmelu i myślą o wstąpieniu do nas. Prosimy Was o modlitwę za te młode osoby, by dobrze rozpoznały drogę, którą Pan dla nich wybrał. A przed nami stoją zadania związane z tłumaczeniami na j. rosyjski naszych karmelitańskich modlitw, nabożeństw i tekstów liturgicznych. Ostatnio pomagałyśmy w tłumaczeniu broszurki szkaplerznej, która ma być rozprzestrzeniona w Rosji. Ważnym jest, by tego typu rzeczy mogły być zrozumiałe dla rosyjskich katolików.

W poprzednim liście pisałyśmy o trwającym remoncie pomieszczeń w piwnicy, które nadają się na niektóre pracownie. Dzięki Waszej pomocy udało się ten remont zakończyć. Dziękujemy Wam z całego serca!

Udało się także wmurować Tabernakulum w „pustelni” (to jedno z pomieszczeń na poddaszu, gdzie siostry raz do roku odprawiają swe 10-dniowe rekolekcje - w samotności i głębokim milczeniu – oddając się modlitwie i czuwaniu).

Wielki Post, to czas szczególnej refleksji nad celem naszego ziemskiego życia, nad ogromem Bożego miłosierdzia i Miłości Jezusa aż po oddanie życia. To także czas refleksji nad jakością naszego życia, nad tym, jak w codzienności odpowiadamy na ofiarowane nam łaski i jak nimi służymy. Życzymy Wam, Kochani nasi, by ten czas był dla Was owocny i przyniósł nowe siły, wzrastanie w miłości, w kroczeniu za Jezusem i trwaniu przy Nim w Jego samotności na pustyni.

Naszą pełną wdzięczności modlitwą ogarniamy Was, Waszych bliskich i wszystkie sprawy, które nosicie w Waszych sercach. Jesteście nieustannie obecni w naszych sercach.

 

Oddane Siostry
Karmelitanki Bose
Z Usola Syberyjskiego

Mądrość Świętych

„Człowiek, który przebacza, lub prosi o wybaczenie, rozumie, że istnieje Prawda większa od niego, a przyjmując ją, może przekroczyć samego siebie.”
Św. Jan Paweł II

Z galerii