«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego,
i będziemy u niego przebywać." J 14,23

 

KOCHANI NASI PRZYJACIELE I DOBROCZYŃCY!

WITAMY WAS JESIENNIE!

 

Od czasu, kiedy ostatni raz do Was pisałyśmy sporo się wydarzyło. Przede wszystkim w dzień Św. Bartłomieja, który jest rocznicą reformy naszego Zakonu, czyli 24 sierpnia, miałyśmy Obłóczyny naszej postulantki Daszy - Rosjanki, która przybrała nowe imię zakonne – Siostra M. Ewa od Trójcy Przenajświętszej. W obrzędzie Obłóczyn oprócz naszej wspólnoty brali udział również ojcowie karmelici – przełożony usolskiej wspólnoty o Paweł Badziński i o. Mirosław Salamoński z Wrocławia, przebywający w Usolu na urlopie. Dla nas wszystkich był to wzruszający moment i dziękowaliśmy Bogu za dar powołania s. Ewy.

Natomiast we wspomnienie Matki Boskiej Częstochowskiej rozpoczęłyśmy wspólnotowe rekolekcje, które poprowadził gość ojców - o. Mirosław. Myślą przewodnią rekolekcji był powrót do źródeł naszej duchowości karmelitańskiej. Przez te kilka dni przypatrywaliśmy się wspólnie naszym duchowym Przewodnikom – Św. Eliaszowi, Matce Bożej Szkaplerznej, pustelnikom z Góry Karmel, oraz naszym reformatorom - Św. Teresie z Awila i Św. Janowi od Krzyża. Był to bardzo bogaty duchowo i piękny czas, za który jesteśmy wdzięczne Bogu i ojcu rekolekcjoniście.

W wigilię Narodzenia N. M. Panny, która jest w Irkucku uroczystością odpustową, odwiedził nas nasz ordynariusz - ks. Bp. Cyryl Klimowicz w towarzystwie ks. profesora Stanisława Warzeszaka, wykładowcy w seminarium w Petersburgu oraz ks. kanonika Wiesława Szewczyka. Była to bardzo miła niespodzianka. Natomiast po diecezjalnych rekolekcjach dla sióstr zakonnych, przyjechały do nas, podobnie, jak w zeszłym roku, siostry Kanonistki z Władywostoku. Jest to nowe zgromadzenie powstałe w Stanach Zjednoczonych.
Korzystając z dobrej jesiennej pogody kontynuujemy nasze prace w ogrodzie, porządkując i zbierając plony. W tym roku obrodziły nam warzywa, dzięki czemu możemy zrobić zapasy na zimę. Podjęłyśmy się również wyrównania terenu, przeznaczonego na trawnik. Było to konieczne ze względu na trudności w koszeniu. Powstała też kamienna grotka dla Matki Bożej i ścieżki z kamienia.
Pisałyśmy w ostatnim liście, że wciąż mamy problemy z dachem. Okazało się, że w płytach stropowych są dość duże szczeliny, które robotnicy stopniowo zalepiają. Ze względu na sejsmiczność terenu, budynek podlega drganiom i być może dlatego te szczeliny znacznie się powiększyły. Będziemy jeszcze ocieplać strych watą szklaną.
W tym roku będziemy się również starać o przedłużenie karty pobytu stałego dla sióstr, które jako pierwsze składały dokumenty na pobyt stały. Taka karta ważna jest 5 lat i trzeba przed ich upływem przedłużyć je na kolejne 5 lat.
Kochani, łączymy się z całym Kościołem w modlitwie o pokój na świecie. Podjęłyśmy się w tej intencji wspólnotowego odmawiania różańca. Wspieramy też naszymi modlitwami wszystkie Wasze intencje, troski, radości i problemy. Duchowo, jak zawsze jesteśmy blisko, pozdrawiając Was ze słonecznej Syberii.

Oddane Siostry Karmelitanki Bose
z Usola Syberyjskiego

Mądrość Świętych

„Znajdujemy daleko więcej współczucia tam, gdzie się go trudno spodziewać.”
Św. Rafał Kalinowski

Z galerii