„Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emanuel,
to znaczy „Bóg jest z nami”. (Mt. 1,23)

KOCHANI NASI PRZYJACIELE I DOBROCZYŃCY!


Kończy się kolejny Rok. Dla nas był on rokiem wyjątkowym. To przecież Rok Jubileuszu Św. Teresy, reformatorki naszego Zakonu. To także Rok Życia Konsekrowanego. To również rok niezmiernie ważny dla Rodzin, dzięki wydarzeniu, jakim był Synod o Rodzinie. W obecnych czasach, kiedy wartości rodziny i małżeństwa są tak zniekształcane, podważane, a nierzadko wyśmiewane, nasze myśli kierują się do tej najpiękniejszej Rodziny z Nazaretu. W Maryi i Józefie, ich miłości gotowej do ogromnych poświęceń i rezygnacji, odnajdujemy odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące małżeństwa i rodziny. Kontemplacja ich życia wycisza wszelkie wątpliwości. Oni wskazują drogę dzisiejszym małżeństwom, rodzinom, a także ludziom młodym wkraczającym w dorosłe decyzje. Niech przykład Świętej Rodziny umacnia nasze rodziny, wspólnoty i nasze więzi z innymi.

Stało się już tradycją, że dzielimy się z Wami naszym życiem, wydarzeniami, radościami i troskami. W listopadzie, jeszcze bardziej niż zwykle zanosiłyśmy modlitwy za zmarłych Dobroczyńców, a także za Waszych zmarłych krewnych i bliskich. Również w listopadzie miałyśmy rekolekcje dla naszej wspólnoty, które prowadził ojciec karmelita z Białorusi. Był to dla nas czas wewnętrznej odnowy i duchowego umocnienia, za który jesteśmy Panu Bogu i ojcu rekolekcjoniście bardzo wdzięczne. Ojciec Arkadiusz jest ojcem duchownym seminarium na Białorusi i obiecałyśmy naszą stałą modlitwę za kleryków i opiekunów tegoż seminarium.

Jeśli chodzi o tegoroczne prace, to oprócz bieżących, główne siły, jak już pisałyśmy poprzednio, zajmowało nam docieplanie pomieszczeń od strony ogrodu. Z racji wiatrów wiejących najczęściej i najsilniej na tę część budynku, pomieszczenia znajdujące się od tej strony są zimniejsze i dlatego podejmujemy różne próby ich docieplania. W tym roku zwiększyłyśmy pojemność kaloryferów i mamy nadzieję, że to w znacznej mierze pomoże w utrzymaniu odpowiedniej temperatury wewnątrz celek, kaplicy i chóru zakonnego.
W tegoroczny Adwent w naszej diecezji wpisał się Kongres Maryjny, którego hasło przypomina nam rozpoczynający się Rok Miłosierdzia. To ważne wydarzenie przyciągające kapłanów, siostry oraz świeckich diecezjan skupiła Maryja – Matka Miłosierdzia. Również i my duchowo, poprzez modlitwę, włączyłyśmy się w przygotowania, przebieg i owoce tego Kongresu. Niech Maryja wsłuchana, oczekująca i miłosierna będzie nam Przewodniczką we wsłuchiwaniu się, oczekiwaniu i przyjmowaniu Słowa, które stało się Ciałem.

Łączymy się z Wami, Kochani w tym radosnym oczekiwaniu. Trwajmy pełni pokoju i wdzięczności wobec Tej najpokorniejszej Służebnicy Pana, dzięki której Bóg pochylił się nad nami i przyjął nasze ludzkie ciało, abyśmy my mogli przyjąć Jego dar Zbawienia. Życzymy tego pokoju Wam, Waszym Rodzinom, Bliskim i tym, z którymi dzielicie codzienność. Niech Święta Rodzina czuwa nad każdym z nas i niech umacnia nas swoim błogosławieństwem. Czuwamy z Wami i przy Was i dziękujemy Wam za modlitwę, wsparcie, pomoc oraz wierną więź, jaką nas darzycie.

Oddane Siostry
Karmelitanki Bose
Z Usola Syberyjskiego

Mądrość Świętych

„Bóg przychodzi na pomoc w chwilach naszej słabości. On jeden zna ją naprawdę. Zna ją lepiej niż my sami, a przecież nas nie odtrąca. Przeciwnie, w swej miłosiernej miłości pochyla się nad człowiekiem, by go umacniać.”
Św. Jan Paweł II

Z galerii