Sierpień - wrzesień

W związku z podjętą wcześniej decyzją o rozbudowie klasztoru na miejscu, gdzie obecnie mieszkamy, podjęłyśmy konkretne kroki w celu przygotowania placu pod kopanie fundamentów. Rozbudowę planujemy w przyszłym roku. W tym celu kontaktowałyśmy się z firmami, które mogłyby się tego podjąć. Okazało się, że firma budowlana Pana Dymitra mająca nam robić fundamenty nie może podjąć się rozbiórki garażu, gdyż do jesieni jest już zajęta. Poprosiłyśmy więc firmę Pana Olega z Usola ( w poprzednich latach budowali nam mur klauzurowy), aby zrobiła kosztorys. Z taką samą prośbą zwróciłyśmy się do firmy Pana Pawła Drozdowa z Angarska – również zainteresowanego naszą rozbudową. Po porównaniu kosztorysów wybrałyśmy współpracę z p. Olegiem, gdyż jego warunki cenowe były o wiele korzystniejsze. Po wstępnych rozmowach i podpisaniu umowy rozpoczęto prace. Dokładnie 29 sierpnia robotnicy zaczęli demontaż garażu i połączonej z nim szopy. Najpierw elektryk rozmontował podłączenia prądu, a następnie zrywano dach i poszczególne części

Dzięki solidnej pracy murarzy większość materiału udało się zachować. Dach pokryty był ogromnymi betonowymi płytami (3/6m). Bez uszczerbku został rozmontowany. Na wyznaczone przez nas miejsce przewiózł je wielki dźwig. Podobnie przewieziono cegłę i bloczki, a także gruz, który chcemy wykorzystać przy budowie drogi (dojścia do nas na czas budowy).

Piątego września miałyśmy wspólne spotkanie z naszym Ks. Biskupem Cyrylem Klimowiczem oraz przybyłym na Syberię gościem z Renovabis – Panem Jorgiem Bastenem. W spotkaniu uczestniczyli także nasi Ojcowie Karmelici - o. Kasjan i o. Stanisław (przełożony - O. Paweł był wówczas w Polsce) oraz Siostry Albertynki (włącznie z Matką Generalną, która akurat wizytowała placówkę sióstr w Usolu). Spotkanie dotyczyło możliwości pomocy naszym wspólnotom zakonnym. Pan Jorg wysłuchał naszych planów dotyczących rozbudowy i objaśnił, w jaki sposób i do jakich organizacji (oprócz Renovabis) można zwracać się o pomoc finansową na naszą budowę. Teraz czekamy na plany i kosztorysy, które należy do takich próśb dołączyć. To jednak z przyczyn od nas niezależnych trochę potrwa.

21-23 września grupa p. Edgarda z Bracka przenosiła kanalizację, której położenie kolidowało z placem przyszłej rozbudowy.

Październik – grudzień

Czas przygotowań nowego planu rozbudowy. W tym czasie miały miejsce liczne spotkania z architektem, nanoszono poprawki i ustalano pewne drobne zmiany.

Mądrość Świętych

„Modlitwa nie polega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bardzo kochać.”
Św.Teresa z Avili

Z galerii