LISTOPAD

Jeszcze pod koniec października rozpoczęłyśmy przygotowania do czekającej nas ważnej Uroczystości poświęcenia Kamienia Węgielnego.

Po otynkowaniu kaplicy trzeba było wszystko posprzątać, by mogła być tam sprawowana Msza Święta. Ustawiłyśmy dekorację, ołtarz, przygotowałyśmy prezbiterium, a także krzesła i ławki dla wiernych.

5.11.2007.

UROCZYSTOŚĆ POŚWĘCENIA I WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO
W NASZYM KARMELU POD WEZWANIEM TRÓJCY ŚWIĘTEJ
W USOLU SYBERYJSKIM

Serce nasze – ołtarzem Boga

Św. Rafał Kalinowski

Wielki dzień dla naszego Karmelu.
Już od rana trwały intensywne przygotowania, a od południa przyjeżdżali pierwsi goście z rozległej diecezji syberyjskiej. Nie wszyscy mogli dotrzeć w tym dniu ze względu na duże odległości (tutaj parafie oddalone są czasem o setki, a nawet tysiące kilometrów). Niektórzy kapłani i siostry zapewniali nas o łączności duchowej i zapowiedzieli wizytę w innym czasie.I tak np. Siostry Służebniczki Starowiejskie z Czity przybyły dzień wcześniej, a ks. Jacek Kwiatkowski – proboszcz z Aczyńska złożył nam wizytę dwa dni później.

Na samą Uroczystość dotarło 8 kapłanów na czele z Ks. Bp Cyrylem Klimowiczem, Ordynariuszem Diecezji Św. Józefa w Irkucku. Wsród obecnych kapłanów byli: O. Antoni Badura, przełożony klaretynów (z Krasnojarska), dziekan krasnojarskiego dekanatu; O. Dariusz Kubica, salwatorianin, proboszcz parafii pw. N.M.P.Wniebowziętej w Irkucku; O.Krzysztof Goc z Kurii w Irkucku; O. Bogusław Grędysa, proboszcz parafii w Angarsku; O. Marcin Dragan, klaretyn, proboszcz parafii w Bracku, który opiekuje się naszą budową i oczywiście nasi Ojcowie karmelici: O. Stanisław Praciak i O. Kasjan Dezor z Parafii w Usolu. Były także siostry z Irkucka, Bracka, Angarska i Usola.

Uroczystość rozpoczynała procesja z domu, w którym obecnie mieszkamy. Na czele szła służba liturgiczna (nasi usolscy ministranci) następnie my - karmelitanki, a dalej kapłani z ks. Biskupem. W kaplicy byli już zebrani wierni, wśród których nie zabrakło i naszych dzielnych robotników.

Po homilii wygłoszonej przez Księdza Biskupa nastąpiło uroczyste odczytanie Aktu Poświęcenia. Akt ten podpisali: Ks Biskup Cyryl Klimowicz, jako Pasterz diecezji, O. Stanisław Praciak OCD, jako proboszcz parafii, Matka Urszula Kapusta OCD, jako przełożona naszego karmelu, O. Marcin Dragan, klaretyn, jako opiekun naszej budowy oraz Сергей Столповский и Сергей Луцкий, jako przedstawiciele budowniczych. Akt napisany piórem na specjalnym pergaminie został włożony (wraz z małymi relikwiami naszych Świętych) do specjalnej szczelnej tuby ze stali nierdzewnej. Następnie Ksiądz Biskup poświęcił złożony na tacy kamień znad Angary, z miejsca zsyłki naszego Patrona Sybiraków, Św. Rafała Kalinowskiego, Karmelity Bosego. Oprócz niego na tacy znalazła się również cegła przywieziona z Lisieux we Francji, z klasztoru, w którym żyła Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a także kamień z klasztoru w Kaliszu (z karmelu, którego jesteśmy fundacją).

Kamień znad Angary i kamień z Kalisza zostały wraz z tubą i relikwiami uroczyście wmurowane przez Księdza Biskupa. W późniejszym czasie zostanie wykonana tam pamiątkowa tablica, w którą będzie wmontowany Kamień z Golgoty przywieziony i podarowany nam przez Pasterza naszej Diecezji. Cegłę z Lisieux umieścimy w innym miejscu kaplicy, w gablocie za szkłem.

Po uroczystej Mszy Świętej i pamiątkowych zdjęciach zaprosiłyśmy wszystkich gości na świąteczny poczęstunek.

Trwałyśmy i trwamy w wielkim dziękczynieniu za piękne dzieła, jakich Bóg dokonuje na całej ziemii.

Mądrość Świętych

„Więź człowieka z Bogiem nie jest oparta na lęku, zniewoleniu i ucisku; przeciwnie, jest to więź dobrowolnego zawierzenia, które wypływa z wolnego wyboru, podjętego z miłości.”
Św. Jan Paweł II

Z galerii