LIPIEC – SIERPIEŃ
     Niestety już od połowy lipca zaczęły się częste i dość obfite deszcze . To znacznie hamowało przebieg prac. Czasem padało przez kilka dni bez przerwy, czasem słońce z deszczem dyżurowały na zmianę w ciągu jednego dnia, a czasem naprzemiennie: dzień słońca, dzień deszczu. Po ukończeniu konstrukcji wejścia od strony ogrodu (włącznie z dachem), nasi robotnicy nabrali większego doświadczenia co do praktyczności pracy i wejścia od strony kaplicy i klasztoru robili innym, bardziej wygodnym dla nich systemem. Powstało dość długie zadaszenie, łączące klasztor z kaplicą i konstrukcja mająca utrzymywać schody.  Przed wybudowaniem „ganków” (tzn. zamkniętych części przed wejściami) zostaną zamontowane płyty (typu siding), które mają okalać dół budynku. Następnie będą zmontowane schody. Same wejścia (czyli owe ganki) będzie robiła inna firma, która dokonała już potrzebnych pomiarów. Teraz wiele zależy od pogody. Dni coraz krótsze i niedługo nadejdzie jesień, a po niej przymrozki...ufamy jednak, że uda się ze wszystkim zdążyć.

Mądrość Świętych

„Nie lękaj się trudności, które także dzisiaj stają na twej drodze. Z Chrystusem razem odniesiesz zwycięstwo.”
Św. Jan Paweł II

Z galerii