„W tę noc Maryja porodziła Syna. Dziecię podobne do wszystkich dzieci ziemi. Ogromny świat wyczekiwał cuda, a ten cud był w Nim”.

(Kolęda)

KOCHANI NASI SIOSTRY I BRACIA!Рождество2019

W tę radosną noc Bożego Narodzenia pochylamy się nad tajemnicą „Boga z nami”. Boga tęskniącego za człowiekiem tak bardzo, że oddał swego Jedynego Syna, by nas do Siebie przybliżyć. Bóg pochylił się nad zbolałą ludzkością, która przez grzech na przestrzeni dziejów oddala się od Niego. Pochylił się, by ukazać inne, lepsze życie. Życie, które przynosi spełnienie i zaspokaja wszystkie tęsknoty. Życie w „cieniu Wszechmocnego”, Który ma moc i potrafi uczynić wszystko dobrze.

Życzymy Wam kochani nasi Siosty i Bracia, by Narodzone Dziecię znalazło mieszkanie w Waszych sercach, by Boże Narodzenie miało początek właśnie tam i promieniowało na Wasze domy, Wspólnoty i na Waszych bliskich.

 

Mądrość Świętych

„Bóg nade wszystko kocha prawdę, szczerość, prostotę. Z takim sercem do Niego przystępując i do Niego mówiąc, zawsze otrzymamy więcej, niż to, o co prosimy.”
Św.Teresa z Avili

Z galerii