25 marca 2022

Mądrość Świętych

„Modlić się, to nie znaczy wiele mówić, ale wiele kochać.”
Św. Teresa od Dz. Jezus