2021 Pascha

Alleluja, Pan zmartwychwstał, jak zapowiedział. Alleluja!

Mądrość Świętych

"Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali."
Jan Paweł II