„Niebiosa wysączcie z góry sprawiedliwość
i niech obłoki z deszczem ją wyleją!
Niech ziemia się otworzy,
niech zbawienie wyda owoc.”

KOCHANI NASI PRZYJACIELE I DOBROCZYŃCY
     Z radością jednoczymy się z Wami w duchowym przeżywaniu czasu Adwentu i Bożego Narodzenia.  Jak zawsze jest to czas pełen łask i duchowych darów. W tych dniach razem z prorokiem Izajaszem wołamy o przyjście Syna Bożego, by w Nim, z nową siłą Niebo połączyło się z ziemią. Wzorem pełnego miłości oczekiwania jest dla nas Maryja. Ona uczy nas zaufania pośród pełnych niepewności dróg i krzyżujących się planów. Wraz ze Św. Józefem pokazują, jak nie zniechęcać się pośród przeciwności, jak nie poddawać się zwątpieniu wobec trudnych tajemnic naszego życia.

    W naszej parafii w listopadzie miały miejsce misje święte prowadzone przez Ojców Redemptorystów z odległego ok.2 000 km. Kemerowa. Parafianie z dużym zaangażowaniem w nich uczestniczyli. Misje zakończyły się w Uroczystość Św. Rafała Kalinowskiego. Również w naszym klasztorze gościłyśmy ojca misjonarza. Zaopatrzyłyśmy też kemerowską parafię w hostie, komunikanty i opłatki.

    W tym roku nie zmieniono w Rosji czasu z letniego na zimowy. Zimą różnica czasowa między nami, a Polską wynosi więc 8 godzin, a nie 7. Dość uciążliwe w związku z tym bywają poranki, gdyż świtać zaczyna bardzo późno. Za to po południu dzień jest dłuższy.  Trzeba się po prostu przyzwyczaić.

    Tymczasem trwają prace związane z przygotowaniem do użytku nowej kaplicy, rozmównicy i jadalni dla gości. Chciałybyśmy zdążyć z przygotowaniami, by we Mszy Świętej w Boże Narodzenie uczestniczyć już w nowej kaplicy. Może nie wszystko się uda, zależy to głównie od operatywności wykonawców. Mamy jednak nadzieję, że będzie już w miarę przystosowana do sprawowania Eucharystii. Pozostaje na czas późniejszy cały wystrój wnętrza, ale to będziemy kontynuować powoli, na miarę finansowych możliwości.

    Dziękujemy Wam z całego serca za pomoc, jaką nieustannie okazujecie. Dzięki Waszym ofiarom udało się zakupić i zmontować schody wejściowe i wiatrołapy do kaplicy oraz klasztoru, a tym samym oddzielić część klasztorną od gościnnej.  Wiatrołapy przy tutejszych wiatrach i mrozach są bardzo potrzebne. Bóg zapłać za Waszą pomoc!

    Trwając w tym oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela - myślą, sercem i modlitwą ogarniamy Was i Wasze rodziny. Zanosimy Bogu Wasze intencje, troski i potrzeby. Piszecie o nich w listach, czasami dzwonicie...a my składamy je Jezusowi na Serce i zawierzamy, że pomoże, udzieli łask i przyniesie światło. Niech Boże Dziecię błogosławi Wam i Waszym bliskim. Dziękujemy również za Wasze modlitwy i nadal o nie prosimy.

Mądrość Świętych

„Bóg nade wszystko kocha prawdę, szczerość, prostotę. Z takim sercem do Niego przystępując i do Niego mówiąc, zawsze otrzymamy więcej, niż to, o co prosimy.”
Św.Teresa z Avili

Multimedia

Z galerii