„Serca nasze Ołtarzem Boga”
Św. Rafał Kalinowski

Kochani Przyjaciele i Dobroczyńcy.

Wiadomości przesyłane w ostatnich listach dotyczyły przeważnie budowy naszego klasztoru. Jest to zrozumiałe, gdyż to bardzo absorbujące przedsięwzięcie. Dzięki Bożej Opatrzności i hojności Waszych serc udało się już dużo dokonać. Aktualnie murujemy poddasze, jednocześnie ekipa z Irkucka wstawia okna w wybudowanej już części, a inna brygada tynkuje wokół okien. Zima już tuż tuż i trzeba przed nią zdążyć zadaszyć budynek.

Z zadziwieniem patrzymy, jak wiele udało się zrobić. Jesteśmy przekonane, że to szczególna interwencja Św. Rafała Kalinowskiego w roku Jego Jubileuszu.

Pragniemy podzielić sie z Wami wielką radością i jednocześnie zaprosić do duchowego uczestnictwa w uroczystości, jaka odbędzie się u nas 5 listopada. Otóż nastąpi poświęcenie Kamienia Węgielnego przez Ks.Bp Cyryla Klimowicza podczas uroczystej Mszy Świętej odprawianej już w nowej (prowizorycznej jeszcze) kaplicy. Ma przybyć duchowieństwo, siostry zakonne i wierni świeccy z naszej rozległej diecezji. Nie zabraknie również naszych dzielnych robotników.

Cieszymy się, ze będziemy mogli wspólnie dziękować za opiekę Nieba nad naszym domem, naszymi wspólnotami i nad cała Syberyjską ziemią.
Dziękujemy Wam za tak wierne czuwanie przy nas, za modlitewną więź, za materialne wspieranie nas i za Waszą miłość do Syberii.
Podczas tej ważnej Uroczystości będziecie szczególnie blisko – w naszych pełnych wdzięczności modlitwach. Zapraszamy do duchowej łączności

Wasze Siostry
Karmelitanki Bose
Z Usola Syberyjskiego

Usole Syberyjskie, 24.10.2007

Mądrość Świętych

„Spowiedź jest na to, aby wyznawać na niej swoje winy i grzechy, a nie swoje cnoty i łaski otrzymane na modlitwie, chyba tylko takiemu, któremu podobne rzeczy bezpiecznie powierzać można.”
Św.Teresa z Avili

Multimedia

Z galerii