KOCHANI NASI PRZYJACIELE I DOBROCZYŃCY

Trwając wspólnie w adwentowym oczekiwaniu witamy Was ze śnieżnej Syberii. Kończy się rok Jubileuszu Św. Rafała Kalinowskiego, który przyniósł nam wszystkim wiele łask.
Dla naszego usolskiego Karmelu okazał się on rzeczywiście rokiem wyjątkowym. Jak wiecie z poprzednich listów, w tym właśnie roku, w maju rozpoczęłyśmy długo oczekiwaną i poprzedzoną licznymi trudnościami rozbudowę klasztoru. Pomimo rozmaitych przeszkód napotykanych przez nas również w trakcie budowy (grunt, jak pisałyśmy okazał się bardzo niekorzystny, trzeba było zmieniać plany, projekt itp.) udało się już prawie uporać ze stanem surowym całości budynku. Po ludzku było to prawie niemożliwe. Czujemy w tym wielki znak interwencji Nieba, a szczególnie naszego Świętego Patrona Sybiraków. Wszak było Jego wielkim pragnieniem, aby na tych ziemiach mógł powstać Karmel..Bogu niech będą dzięki!

Ale to jakby jedna, duchowa strona tego dzieła. A przecież nie mogłoby powstawać bez Waszej pomocy i ofiarności Waszych Serc. Jest to więc także Wasze dzieło. I Wam niech będą dzięki! Te wznoszące się ściany, to owoc Waszego trudu. To wielka radość móc przekazać Wam, że bardzo już urosły! Nasi dzielni pracownicy pokrywają już budynek nowego klasztoru dachem. W pomieszczeniach zostały wstawione okna i drzwi zewnętrzne. Przed nami jeszcze oczywiście ogrom pracy, ale to, co już zostało zrobione, to prawdziwie nieoczekiwana łaska i dar. Rozpoczynając budowę nie spodziewałyśmy się, ze pierwsza Msza Św. w nowej kaplicy zostanie odprawiona już w listopadzie..

Jeszcze pod koniec października rozpoczęłyśmy przygotowania do czekającej nas ważnej uroczystości Poświęcenia Kamienia Węgielnego. I oto 5.11.2007r .nadszedł wielki dzień dla naszego Karmelu. Już od rana trwały intensywne przygotowania, a od południa przyjeżdżali pierwsi goście z rozległej syberyjskiej diecezji. Nie wszyscy mogli dotrzeć w tym dniu ze względu na duże odległości (tutaj parafie oddalone są czasem o setki, a nawet tysiące kilometrów). Niektórzy kapłani i siostry zapewniali nas o łączności duchowej i zapowiedzieli wizytę w innym czasie.I tak np. Siostry Służebniczki Starowiejskie z Czity przybyły dzień wcześniej, ks. Jacek Kwiatkowski – proboszcz z Aczyńska złożył nam wizytę dwa dni później, a Siostry Dominikanki z Ułan-Ude przyjechały kilka dni po uroczystości, na obchody Jubileuszu Św. Rafała w naszej parafii.
Na samą Uroczystość dotarło 8 kapłanów na czele z Ks. Bp Cyrylem Klimowiczem, Ordynariuszem Diecezji Św. Józefa w Irkucku. Wsród obecnych kapłanów byli: O. Antoni Badura, przełożony klaretynów (z Krasnojarska), dziekan krasnojarskiego dziekanatu; O. Dariusz Kubica, salwatorianin, proboszcz parafii pw N.M.P.Wniebowziętej w Irkucku; O.Krzysztof Goc z Kurii w Irkucku; O. Bogusław Grędysa, proboszcz parafii w Angarsku; O. Marcin Dragan, klaretyn, proboszcz parafii w Bracku, ktory opiekuje się naszaą budową i oczywiście nasi Ojcowie karmelici: O. Stanisław Praciak i O. Kasjan Dezor z Parafii w Usolu. Były także siostry z Irkucka, Bracka, Angarska i Usola.
Uroczystość rozoczynała procesja z domu, w którym obecnie mieszkamy. Na czele szła służba liturgiczna (nasi usolscy ministranci) następnie my - karmelitanki, a dalej kapłani z ks. Biskupem. W kaplicy byli już zebrani wierni, wśród których nie zabrakło i naszych robotników.
Po homilii wygłoszonej przez Księdza Biskupa nastąpiło uroczyste odczytanie Aktu Poświęcenia. Akt napisany piórem na specjalnym pergaminie został podpisany i włożony (wraz z małymi relikwiami naszych Świętych) do specjalnej szczelnej tuby ze stali nierdzewnej. Następnie Ksiądz Biskup poświęcił złożony na tacy kamień znad Angary, z miejsca zsyłki naszego Patrona Sybiraków, Św. Rafała Kalinowskiego. Oprócz niego na tacy znalazła się również cegła przywieziona z Lisieux we Francji, z klasztoru, w którym żyła Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a także kamień z klasztoru w Kaliszu (z karmelu, którego jesteśmy fundacją).

Kamień znad Angary i kamień z Kalisza zostały wraz z tubą i relikwiami uroczyście wmurowane przez Księdza Biskupa. W późniejszym czasie będzie wykonana tam pamiątkowa tablica, w którą wmontujemy kamień z Golgoty przywieziony i podarowany nam przez Pasterza Diecezji. Cegłę z Lisieux umieścimy w innym miejscu kaplicy, w gablocie za szkłem.

Po uroczystej Mszy Świętej i pamiątkowych zdjęciach zaprosiłyśmy wszystkich gości na świąteczny poczęstunek.

Trwałyśmy i trwamy w wielkim dziękczynieniu za piękne dzieła, jakich Bóg dokonuje na ziemi, również na naszej syberyjskiej ziemi.

Teraz wraz z całym Kościołem przygotowujemy serca na przyjście Światłości. Modlimy się gorąco, aby ogarnęła swym blaskiem wszystkich pozostających jeszcze w ciemnościach. Niech Miłość Boga, który dla nas stał się jednym z nas będzie naszą mocą na każdy dzień kolejnego już 2008 Roku. Niech Nowy Rok przyniesie każdemu z nas wiele łask i Bożych darów.
Boże Narodzenie powitamy oddalone od Was o tysiące kilometrów.Jednak dla duchowej bliskości i jedności serc odległość nie ma znaczenia. Będziemy wspólnie przeżywać tajemnicę Betlejemskiej Nocy. i radować się z Narodzenia Bożego Dzieciątka.

 

Wdzięczne za Waszą troskę, miłość do Syberii i opiekę nad nami

Wasze siostry
Ksrmelitanki Bose z Usola Syberyjskiego.

Mądrość Świętych

„Każdy człowiek powinien być ambitny, ale ambicja jest tylko wtedy dobrym przymiotem, kiedy nosi w sobie zarodek ofiary z całej osobowości: jest szlachetna i wspaniałomyślna, kiedy dąży do celów szlachetnych i wspaniałomyślnych a jest zbrodnią, kiedy dąży wyłącznie do celu osobistego.”
Św. Rafał Kalinowski

Multimedia

Z galerii