KOCHANI NASI PRZYJACIELE I DOBROCZYŃCY

Po raz kolejny pozdrawiamy Was z syberyjskiej ziemi. Czas tutaj biegnie równie szybko, jak w Polsce. Już połowa lata za nami, a minęła tak niezauważalnie. A co u nas? Prace budowlane w toku. Dzięki Wam sporo udało się już zrobić. Robotnicy kończą tynkowanie ścian i zaczną szpachlowanie. Inni robotnicy murują werandę w starej części domu, a jeszcze inni wymieniają w nim stare okna. Pozwolono nam powiekszyć nieco teren od strony ulicy i budujemy tymczasowe ogrodzenie przed nowym klasztorem. Następnie będzie porządkowany plac wokół budynku . Przed nami jeszcze prace wykończeniowe na zewnątrz klasztoru ( wejścia do kaplicy i klasztoru) oraz prace wokół klasztoru. Natomiast wewnątrz budynku większość jeszcze przed nami. To nas jednak nie przestrasza, bo i tak, patrząc na syberyjskie realia, to cud, że tak sprawnie przebiega budowa. Wiemy, że bez Waszych ofiar, modlitw i z serc płynącej pomocy nic nie byłoby możliwe.

W ostatnich listach pisałyśmy o naszych problemach wizowych, prosząc Was o modlitwę w intencji ustabilizowania się naszego pobytu w Rosji. Dziękujemy Wam gorąco za wsparcie i pragniemy podzielić się nowościami w tym względzie. Wprawdzie trudności wizowe nie zostały jeszcze rozwiązane, ale jedna z naszych sióstr otrzymała już pobyt czasowy na trzy lata, z czego się bardzo ucieszyłyśmy. Na odpowiedź czeka jeszcze Nasza Matka, a pozostałe siostry będą mogły starać się na początku przyszłego roku. Daje nam to pewną stabilność i większe możliwości dalszego tworzenia Karmelu na Syberii. Bogu niech będą dzięki!!

Czas wakacji jest czasem urlopów. Coraz częściej obfituje on w gości. Wiele osób odwiedza Syberię, która stała się miejscem turystycznym. Wśród zwiedzających nasze strony byli nawet rowerzyści z Polski, którzy odważyli się pokonać niesamowite odległości na swych rowerach. Wielu pielgrzymów, którzy pragnęli zobaczyć miejsce zsyłki Świętego Rafała Kalinowskiego, odwiedziło nasz klasztor. Były to bardzo piękne i wzajemnie nas ubogacające spotkania.

W czasie wakacji dzieci z naszej parafii, jak co roku korzystały z rekolekcji połączonych z wypoczynkiem nad Bajkałem, tzw. "Wakacji z Bogiem", a w tym roku dwie przedstawicielki usolskiej młodzieży były w Polsce na Spotkaniu Młodych. Pozostali będą uczestniczyć w podobnych spotkaniach organizowanych w Irkucku. Cieszymy sie, że nasze dzieci i młodzież mają różne możliwości pogłębiania swojej wiary.

Wam także kochani nasi Przyjaciele życzymy, by mijający czas wakacyjnego odpoczynku wzmocnił Wasze fizyczne i duchowe siły i przyniósł wiele radości.

Pamiętamy o Was w codziennych modlitwach. Zanosimy przed Tabernakulum Wasze intencje, troski i potrzeby. Jesteśmy z Wami i blisko Was. Dziękujemy za Wasze modlitwy, ofiary i zaangażowanie w Karmel na Syberii. Niech sam Pan wynagrodzi dobroć Waszych serc.

Wasze siostry Karmelitanki Bose z Usola

Usole Syberyjskie
O7.08.2008

Mądrość Świętych

„Dla serc nie ma odległości, ani rozłąki.”
Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

Multimedia

Z galerii