KOCHANI NASI PRZYJACIELE I DOBROCZYŃCY

Po raz kolejny wchodzimy w czterdziestodniową drogę przygotowującą nas do przeżywania misterium Paschy i Zmartwychwstania. Chcemy towarzyszyć Jezusowi w Jego pustyni poprzez nasze wielkopostne postanowienia, wyciszenie i pogłebioną więź n Panem. Jest to także czas refleksji nad Miłością ofiarną, której punktem kulminacyjnym jest oddanie życia. Również i nas Bóg powołuje do oddawania życia za braci. To oddawanie może przejawiać się w różny sposób: jako ofiarowanie czasu drugiemu człowiekowi, pomoc w jego potrzebie, zaradzenie jego cierpieniu. W każdym zakątku świata są nasi potrzebujący bracia. Oczekują od nas nie tylko pomocy materialnej, ale przede wszystkim duchowej - daru serca i obecności.

Tu na dalekiej Syberii wciąż spotykamy takich ludzi. Przychodzą prosić nie tylko o chleb, ale także o poradę, modlitwę, dobre słowo...

Jesteśmy wdzięczne Bogu i Wam, kochani nasi Dobroczyńcy, że dzięki Jego prowadzeniu i Waszym ofiarom możemy służyć Syberii swą nieustanną modlitwą, pomocą i duchowym wsparciem.

Niech ten rozpoczynający się czas Wielkiego Postu przyniesie nam wszystkim odnowienie wewnętrzne, niech nas umocni i przygotuje na spotkanie ze Zmartwychwstałym.

Szczerze oddane i wdzięczne

Wasze siostry z Usola Syberyjskiego

Mądrość Świętych

„Bez miłości,wszystko jest niczym.”
Św.Teresa z Avili

Multimedia

Z galerii