Pokój! Pokój dalekim i bliskim! - mówi Pan...
(Iz.57,19)

KOCHANI NASI PRZYJACIELE I DOBROCZYŃCY

Każdego roku wszyscy z tęsknotą wyczekujemy Emmanuela, Księcia pokoju. Kiedy obchodzimy pamiątkę Narodzin Zbawiciela, poprzedzoną takim właśnie wyczekiwaniem, uświadamiamy sobie tę nieugaszoną tęsknotę za ponownym Jego przyjściem, które przyniesie nam ostateczne wyzwolenie z niewoli grzechu i zła na ziemi. I każdego roku zauważamy, że coraz trudniej o pokój w tym pędzącym ku czemuś świecie, coraz trudniej o pokój w zatrwożonych ludzkich sercach, coraz trudniej o pokój wobec niepewności jutra.

Tutaj, na Syberii, podobnie pewnie, jak w innych zakątkach ziemi, brak pokoju jest bardzo widoczny. Ci, którzy pokładają swoje nadzieje jedynie w ziemskiej egzystencji, są smutni i zalęknieni. Nie odczuwają pokoju, za którym tak tęsknią, ponieważ świat dać im go nie może. A realia bywają czasami okrutne: brak pracy, koniecznych na zimę środków, brak perspektyw dla młodych ludzi. Kryzys gospodarczy, jak wszędzie, najdotkliwiej dotyka tu najbiedniejszych. Ci, którzy wierzą, proszą o modlitwę, czasem przychodzą po konkretną pomoc. Żyjąc z nimi i pośród nich ofiarowujemy im nasze czuwanie, niesiemy pociechę i staramy się pomóc na miarę możliwości.

Zima, jak przystało na Syberię osiąga już swą mroźną pełnię. U nas prace budowlane toczą się nieprzerwanie. Przed mrozami zdążono założyć piorunochron i „rury-deszczówki”. To, co możliwe staramy się wykonać sposobem gospodarczym, korzystając z naszych stałych wypróbowanych fachowców. Jest to znacznie tańsze niż przez firmę. Jednak co do niektórych prac wymagana jest licencja i wtedy trzeba nająć firmę. Dzięki Waszym modlitwom i ofiarnej pomocy wierzymy, że powoli uda się kontynuować to Boże dzieło. Jesteśmy szczęśliwe, że Pan posłał nas w te odległe strony, by i tutaj była przystań modlitwy i ofiary. On ogłasza pokój dalekim i bliskim. I każdego z nas pragnie uczynić zwiastunem tego pokoju.

Kochani, docierają do nas wszelkie oznaki Waszej serdecznej więzi i przyjaźni. Tyle radości sprawiają Wasze listy, tyle pomocy przynoszą Wasze ofiary, tyle ukrytego wsparcia otrzymujemy poprzez Wasze modlitwy. Bez Was nie byłoby oazy modlitwy na Syberii. Jakże nie dziękować za Was Bogu każdego dnia!!!

My składamy w Jego Sercu wszystkie Wasze intencje i modlitewne prośby. Codziennie prosimy dobrego Boga o opiekę nad Wami i Waszymi bliskimi. Każdego miesiąca jest odprawiana Msza Święta dziękczynna w Waszej intencji, jako wyraz naszej wdzięczności i pamięci. Niech Ten Książę Pokoju, który pragnie przyjść po raz kolejny, by odnowić w nas i naszych braciach nadzieję i radość, będzie Waszym szczęściem i mocą.

Wasze siostry Karmelitanki Bose z Usola

Usole Syberyjskie
Adwent i Boże Narodzenie 2009

Mądrość Świętych

„Cel modlitwy znajdziemy raczej w miłości i w praktycznych efektach woli, niż w spekulacjach intelektualnych.”
Św.Teresa z Avili

Multimedia

Z galerii