2021-post.jpg

   "Kościół co roku przez czterdzieści dni Wielkiego Postu jednoczy się z tajemnicą Jezusa na pustyni".

kan. 540 KKK

Mądrość Świętych

„Miłość doda wam skrzydeł.”
Św. Teresa od Dz. Jezus