Spis treści

Charyzmat

„Powołanie Karmelitanek Bosych jest darem Ducha Świętego, przez który są wezwane do „taje­mniczego zjednoczenia z Bogiem”, w przyjaźni z Chrystusem i w zażyłości z Najświętszą Maryją Panną w życiu, w którym modłitwa i ofiara z siebie splatają się w jedno z wielką miłością do Kościoła.

Dlatego na mocy swego powołania Karmelitanki są wezwane do kontemplacji w modlitwie i życiu. To dążenie do nieustannej modlitwy winno być ożywione wiarą, nadzieją i nade wszy­tko Bożą miłością, tak aby czystym sercem mo­gły osiągnąć pełnię życia w Chrystusie i przygotować się do przyjmowamania coraz obfitszych darów Ducha.

Charyzmat terezjański wymaga, aby modli­twa, konsekracja i całe życie Karmelitanek Bo­sych było oddane sprawie zbawienia dusz”.

Konstytucje p. 10

Mądrość Świętych

"Trzeba pielęgnować swoje wzniosłe marzenia, nagromadzić ich tyle, żeby starczyło na całe dorosłe życie i nie przyjmować "nie" za ostateczną odpowiedź. Zaufajmy bezgranicznie Bogu."
Dr Wanda Błeńska (Dokta)