Klasztor Mniszek Karmelitanek Bosych

pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

Mądrość Świętych

„Ten jest łagodny, kto umie znosić bliźnich i siebie samego.”
Św. Jan od Krzyża