Klasztor Mniszek Karmelitanek Bosych

pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

Mądrość Świętych

„Każdy człowiek nosi w sercu pragnienie, by zobaczyć Boga”
Św. Jan Paweł II