Siostry Karmelitanki Bose

przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego w Usolu Syberyjskim

 

Mądrość Świętych

„Prawdziwa wielkość znajduje się w duszy, a nie polega na nazwisku.”
Św. Teresa od Dz. Jezus