Klasztor Mniszek Karmelitanek Bosych

pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

Mądrość Świętych

„Prawdziwa wielkość znajduje się w duszy, a nie polega na nazwisku.”
Św. Teresa od Dz. Jezus