Klasztor Mniszek Karmelitanek Bosych

pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

Mądrość Świętych

„Nieszczęśliwym i cierpiącym Bóg dodaje otuchy.”
Św. Rafał Kalinowski