Pascha 2023

Iconography by Philip Davydov & Olga Shalamova

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.”                                                 

Jan Paweł II 

KOCHANI NASI SIOSTRY I BRACIA 

 Życzymy Wam radości i nadziei jaką niesie poranek Zmartwychwstania. Poranek zwycięstwa życia nad śmiercią. Otrzymaliśmy od Boga w prezencie nie tylko Syna i Brata, ale też Odkupiciela, Zbawiciela.

 Możemy razem z Marią Magdaleną zobaczyć pusty grób. Razem z umiłowanym uczniem powiedzieć słowa: „To jest Pan!” Razem ze świętym Piotrem rzucić się w morze, bo uwierzyliśmy, że On zmartwychwstał i żyje dziś! Alleluja!

Ogarniamy Was i Waszych bliskich naszą modlitwą.

Mądrość Świętych

„Obym tylko nie kłamał przed sobą.”
Św. Rafał Kalinowski