Spis treści

Etapy formacji

Aspirat i Postulat

Po wcześniejszym zapoznaniu się wspólnoty z kandydatką, odbytym przez nią czasie przygotowawczym (rekolekcje, dni skupienia itp) oraz oficjalnym przyjęciu jej zgłoszenia, rozpoczyna się postulat, który trwa jeden rok. W naszym klasztorze istnieje również możliwość aspiratu, poprzedzającego  postulat. Trwa on ok. 3 miesiące. Kandydatka pod kierunkiem мistrzyni nowicjatu (lub innej wyznaczonej do tego zadania siostry) jest wprowadzana w nasz styl życia - w istotę życia kontemplacyjnego.

Nowicjat

Po zakończeniu postulatu obrzędem  Obłóczyn, kandydatka otrzymuje habit zakonny, biały welon oraz nowe imię. Rozpoczyna się kolejny etap formacyjny – nowicjat. W tym czasie nowicjuszka zapoznaje się z Regułą Karmelu i naszymi Konstytucjami oraz głębiej poznaje duchowość Zakonu i jego maryjny charakter.

Śluby Czasowe

Śluby czasowe składa się na okres trzech lat. Przez pierwsze dwa lata młoda profeska pod kierunkiem Mistrzyni nowicjatu kontynuuje formację karmelitańską. W ostatnim roku ślubów czasowych siostra przygotowuje się do złożenia ślubów wieczystych, wdraża się także zwykłe życie wspólnoty.

Śluby Wieczyste

Po upływie okresu ślubów czasowych następuje moment złożenia profesji wieczystej. Od tej chwili siostra już na zawsze wiąże się z Chrystusem ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w konkretnej wspólnocie karmelitańskiej.

 

Mądrość Świętych

„Dla przypodobania się Bogu nie trzeba wiele działać, lecz raczej z dobrą wolą wszystko wykonywać, bez domieszki miłości własnej i ludzkich względów.”
Św. Jan od Krzyża