2021 Pascha

Alleluja, Pan zmartwychwstał, jak zapowiedział. Alleluja!

Mądrość Świętych

„Trzeba czynić, co można, a resztę Panu Bogu polecić.”
Św. Rafał Kalinowski