Siostry Karmelitanki Bose

przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego w Usolu Syberyjskim

 

     13 maja 2023 roku w naszej kaplicy pod przewodnictwem pasterza irkuckiej diecezji ks. Biskupa Cyryla Klimowicza miała miejsce uroczystość patronalna naszego klasztoru. W uroczystości wzięli udział kapłani z Usola Syberyjskiego, Angarska, Irkucka i Śludzianki oraz delegacje parafian. Tym wydarzeniem rozpoczęliśmy tradycyjny cykl Nabożeństw Fatimskich, który co roku ma miejsce w irkuckim dekanacie od maja do października.

13maja 1

     Wspólną modlitwę rozpoczęliśmy wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz Różańcem z rozważaniami przygotowanymi przez naszą wspólnotę. Następnie miała miejsce uroczysta Eucharystia. Modliliśmy się o upragniony pokój, o nawrócenie grzeszników, o cześć dla Niepokalanego Serca Maryi oraz w intencjach jakie każdy z nas przyniósł w swoim sercu. Kazanie wygłosił o. Mirosław Zięba OCD nawiązując do objawień fatimskich, szczególnie ostatniego z 13 października 1917 roku, kiedy to w jednej z wizji pojawiła się Matka Boża Karmelitańska ukoronowana na Królową nieba i ziemi z Dzieciątkiem Jezus na rękach.13maja 2

     Na zakończenie uroczystości ks. Biskup Cyryl powiedział: „Nie wszyscy możemy być w tych świętych miejscach i sanktuariach, gdzie miały miejsca objawienia Matki Bożej, ale wszędzie możemy wychwalać Boga w Przeczystej Dziwicy Maryi, którą On sam wybrał. Zawsze możemy przyjść do Maryi jak do dobrej mamy, która nigdy nie odrzuca swojego dziecka, ale chce, by dziecko czuło się dobrze, bezpiecznie. Jeśli ty ziemska mamo potrafisz tak czynić, to co możemy powiedzieć o Maryi? Ile w Niej miłości, ile w Niej pragnienia byśmy do Niej przychodzili jak Jej dzieci.”

13maja 3

Mądrość Świętych

„Bóg przychodzi na pomoc w chwilach naszej słabości. On jeden zna ją naprawdę. Zna ją lepiej niż my sami, a przecież nas nie odtrąca. Przeciwnie, w swej miłosiernej miłości pochyla się nad człowiekiem, by go umacniać.”
Św. Jan Paweł II