Siostry Karmelitanki Bose

przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego w Usolu Syberyjskim

 

Zmartwychwstań Jezu, w sercu moim,
skrusz kamień grzechu, co w nim tkwi.
Zamiast grobowych, czarnych cieni
niech Twoje światło we mnie lśni.
(Leopold Staff)

2024 Pascha

KOCHANI BRACIA I SIOSTRY

Przesyłamy Wam z serc naszych płynące życzenia,

aby te Święta Wielkanocne przepełnione były

pokojem, miłością i dobrymi spotkaniami z najbliższymi.

Niech radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego

odnowi naszą wiarę i wniesie nadzieję.

Poprzez modlitwę pragniemy być obecne

przy Waszym świątecznym stole

 i polecać dobremu Bogu Wasze Rodziny i Wspólnoty,

Wasze radości i smutki.

Prosimy Jezusa przez wstawiennictwo Jego ukochanej Matki Maryi,

by wszystkie osoby drogie naszemu sercu odnalazły drogę do Boga Miłości.

Miłości potężniejszej niż wszelkie zło, potężniejszej niż śmierć.

W tym świątecznym czasie życzymy Wam:

Wesołego Alleluja!

Mądrość Świętych

„Prawdziwa wielkość znajduje się w duszy, a nie polega na nazwisku.”
Św. Teresa od Dz. Jezus