Klasztor Mniszek Karmelitanek Bosych

pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

KOCHANI NASI SIOSTRY I BRACIA 

Jezus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

   Przeszedłszy przez śmierć na krzyżu, Mesjasz darował nam nowe życie. Chrystus swoim życiem i śmiercią zaświadczył, że po cierpieniu nadchodzi pełnia życia w Jego Królestwie pokoju i światła. Dlatego zachęca nas wierzących Jemu, byśmy nie lękali się krzyża, lecz ufnie stanęli z Maryją pod krzyżem i z miłością spoglądali na nadchodzący świt zmartwychwstania.

 Życzymy Wam kochani nasi Siostry i Bracia, by Zmartwychwstały Chrystus wlewał w Wasze serca ufność i pokój, którego nie zamąci żadne życiowe doświadczenie.  Wszechmogący Bóg jest ponad wszystkim i wszystkim włada z mocą.

   Ogarniamy Was i Waszych bliskich naszą gorącą modlitwą, 

s. M. Rafaela od Jezusa z Siostrami

Pascha 2022

Mądrość Świętych

„Szczęśliwy, kto wyzbywszy się swych upodobań i skłonności, patrzy na rzeczy w prawdzie i sprawiedliwości, by je wykonać.”
Św. Jan od Krzyża