Siostry Karmelitanki Bose

przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego w Usolu Syberyjskim

 

Ja dzielę wszystko z Chrystusem, ducha i ciało, gwoździe i zmartwychwstanie.

Chryste(...), Ty jesteś dla mnie ojczyzną, mocą, chwałą, wszystkim

Św. Grzegorz z Nazjanzu

KOCHANI NASI SIOSTRY I BRACIA! 

  Пасха 2020

     Nasz Pan po raz kolejny podarował nam Swoją Paschę. Po raz kolejny mogliśmy uczestniczyć w Jego przejściu ze śmierci do Życia – w Jego ostatecznym zwycięstwie nad śmiercią. Po wielkiej ciszy grobu, dzwony na nowo obwieszczają radosne Alleluja! Jezus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

     Życzymy Wam kochani nasi Siosty i Bracia, by Zmartwychwstały Chrystus umacniał Waszą wiarę i miłość, ponieważ „wobec tych, których kocha, On jest wierny bardziej, niż możemy to sobie wyobrazić” (św. Grzegorz z Nazjanzu). Rozradujmy Serce Jezusa, które otwarte zostało dla nas, byśmy czerpali ze zdroju miłości. On czeka na nas w Eucharystii.

Ogarniamy Was i Waszych bliskich modlitwą.

 

Mądrość Świętych

„Bardziej Bóg pragnie od ciebie choćby najmniejszego stopnia czystości duszy, niż największych dzieł, jakich możesz dokonać.”
Św. Jan od Krzyża