Klasztor Mniszek Karmelitanek Bosych

pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

Mądrość Świętych

„Nasze pragnienia zawsze się modlą, choćby wargi milczały”
św. Augustyn