Klasztor Mniszek Karmelitanek Bosych

pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

Mądrość Świętych

„Największym zwycięstwem jest zwyciężać samego siebie.”
Św. Teresa od Dz. Jezus