Klasztor Mniszek Karmelitanek Bosych

pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

Mądrość Świętych

„Człowiek nieustannie tęskni za Bogiem.”
św.Grzegorz z Nyssy