Klasztor Mniszek Karmelitanek Bosych

pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

Mądrość Świętych

„Nie lękajcie się, Bóg będzie z wami.”
św.Katarzyna ze Sieny