Klasztor Mniszek Karmelitanek Bosych

pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

Mądrość Świętych

"Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali."
Jan Paweł II