Siostry Karmelitanki Bose

przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego w Usolu Syberyjskim

 

Poswiecenie ikony29 sierpnia pasterz naszej diecezji ks. Bp Cyryl Klimowicz poświęcił ikonę Trójcy Przenajświętszej, która odtąd wita naszych gości modlących się w kaplicy. Przez około dwa tygodnie ikona towarzyszyła naszej modlitwie po drugiej stronie kraty. Prosiłyśmy Boga w Trójcy Jedynego o jedność dla naszej wspólnoty, jedność Kościoła, jedność w rodzinach. I nadal prosimy Boga, by posyłał swoje błogosławieństwo na naszą wspólnotę, Diecezję, Rosję i bliskie nam osoby. 

bp. Dubinin4 września odwiedził nas biskup pomocniczy w Moskwie ks. Bp Mikołaj Dubinin. Biskup Mikołaj jest pierwszym rosyjskim biskupem. Nasze spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii. Po śniadaniu miałyśmy możliwość indywidualnych rozmów oraz wysłuchać konferencji, która była streszczeniem rekolekcji, które ks. Biskup wygłosił dla kapłanów i sióstr zakonnych naszej diecezji. Podczas wspólnej rekreacjii wysłuchałyśmy opowiadania o drodze do kapłaństwa w zakonie franciszkańskim, a potem o tym, jak bp Mikołaj przeżywał swoje naznaczenie na biskupa pomocniczego on i jego bliscy. 

 

o. JoseW dniach od 30 października do 3 listopada przeżywałyśmy rekolekcje wspólotowe, które poprowadził o. Jose Vegas Molla CMF. Tematem rekolekcji było „Miłujcie się wzajemnie…”. Dla tego celu o. Jose przeprowadził nas przez nasze uczucia, logikę wzajemnych relacji, relacji z Bogiem, poznanie siebie i drugiego człowieka. Następnie weszliśmy na drogę podążania za Jezusem. Wspominaliśmy pierwsze kroki na drodze powołania, którym towarzyszyła radość, potem pojawiły się trudności i rozczarowanie, chęć odrzucenia krzyża, a kolejnym krokiem wejście na drogę krzyża, na drogę Jezusa. Jednak nasza duchowa droga nie kończy się śmiercią, lecz zmartwychwstaniem, które jest decyzją, by kochać do końca. Ostatni dzień naszych rozważań był poświęcony tajemnicy przebaczenia. Zastanawialiśmy się czym przebaczenie jest, a czym nie jest. Jakie są warunki przebaczenia. Podobnie jak św. Piotr zadawaliśmy pytanie: „Panie ile razy mam przebaczać?...” Na koniec kontemplowaliśmy przebaczenie Boga Ojca w przypowieści o „Marnotrawnym synie”. 

 

 

Mądrość Świętych

„Cel modlitwy znajdziemy raczej w miłości i w praktycznych efektach woli, niż w spekulacjach intelektualnych.”
Św.Teresa z Avili