Klasztor Mniszek Karmelitanek Bosych

pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.” Iz 9,1. 5BN 2022

KOCHANI NASI SIOSTRY I BRACIA!

                Adorując Ubogie Dziecię położone w żłobie uwielbiamy Boga, który zesłał nam Swojego Syna Jednorodzonego, aby nas uwolnił od mroku grzechu i wprowadził do krainy światła, dobra i miłości. Uwielbiamy Boga, którego imieniem jest Miłość. Pragniemy pogrążyć się w tej Miłości, by znaleźć siły do wyjścia z mroku, niezgody, kłamstwa, nie przebaczenia, by wejść na drogę prawdy i życia, którą ukazał nam Jezus. Od nas zależy, czy za Nim pójdziemy. Pozwólmy Panu przeswietlić nasz mrok, by On mógł wydobyć światło, które w nas tak hojnie złożył.

            O Dziecię Jezus! O żywa Hostio! Pobłogosław nasze domy, klasztory, nasze rodziny i wspólnoty. Złączone w Adoracji Księcia Pokoju zapewniamy Was o naszej modlitwie.

Mądrość Świętych

„Kto małą rzeczą gardzi, ten niedługo i na większe nie uważa.”
Św. Rafał Kalinowski