Siostry Karmelitanki Bose

przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego w Usolu Syberyjskim

 

2023 BN 12 stycznia 2023 roku w Karmelu rozpoczął się rok św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza z okazji 150 rocznicy jej urodzin. Św. Teresa karmelitanka bosa, doktor Kościoła i patronka misji urodziła się 2 stycznia 1873 roku. Jeżeli jeszcze jej nie znasz drogi gościu naszej strony, zachęcamy do przeczytania autobiografii Świętej pt. "Dzieje duszy".

2023 BN 2

4 stycznia św. Teresa zrobiła nam niespodziankę i przyprowadziła w progi naszego klasztoru grupę misyjną młodzieży ojców werbistów, którzy pragnęli poznać osobę Świętej Karmelitanki. Młodzi misjonarze spotkanie rozpoczęli modlitwą w kaplicy, następnie w rozmównicy dzieliłyśmy się z nimi tym, co w życiu i misji św. Teresy było ważne dla każdej z nas osobiście. Na koniec spotkania każdy uczestnik otrzymał plakat z wizerunkiem Świętej oraz pocztówkę z cytatem z Dziejów duszy.2023 BN 3

8 stycznia dzieci z klubu sióstr Albertynek odegrały dla nas Jasełka przybliżając sceny Bożego Narodzenia.2023 BN 4

2023 BN 5

Po występie spotkałyśmy się z grupą aktorów w rozmównicy udzielając odpowiedzi na nurtujące dzieci pytania. Nasi goście wyrazili pragnienie odegrania jeszcze jednego przedstawienia dla nas i w związku z jubileuszem św. Teresy od Dzieciątka Jezus obiecali, że przedstawienie będzie dotyczyć jej życia.

2023 BN 6

Mądrość Świętych

„Bóg, który zna wszystko, wie, że Go miłuję. Wydaje mi się, że to słowo wyraża wszystko.”
Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej