Klasztor Mniszek Karmelitanek Bosych

pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

10 stycznia o. Petros Jesajan, wikariusz generalny Ormiańskiego Katolickiego Kościoła w Moskwie sprawował w naszej kaplicy Mszę św. wotywną o św. Teresie od Dzieciątka Jezus. Dzień szczególny, ponieważ 10 stycznia 1889 u św. Teresy były obłóczyny w karmelu, a o. Petros jest wielkim czcicielem Małej Świętej. Spotkanie z Ojcem było dla nas ogromną radością i w rozmównicy mogłyśmy usłyszeć historię miłości tego gorliwego kapłana i św. Teresy. A my w zdumieniu mówimy: „Święta Teresa sama z nieba pracuje i już zaczęła spuszczać z nieba deszcz róż i łask”.

o. Petros

Mądrość Świętych

„Każdy człowiek powinien być ambitny, ale ambicja jest tylko wtedy dobrym przymiotem, kiedy nosi w sobie zarodek ofiary z całej osobowości: jest szlachetna i wspaniałomyślna, kiedy dąży do celów szlachetnych i wspaniałomyślnych a jest zbrodnią, kiedy dąży wyłącznie do celu osobistego.”
Św. Rafał Kalinowski