Klasztor Mniszek Karmelitanek Bosych

pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

Mądrość Świętych

„Dusza jest bardziej tam, gdzie kocha niż tam, gdzie żyje.”
Św. Jan od Krzyża