Klasztor Mniszek Karmelitanek Bosych

pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

Mądrość Świętych

„Znajdujemy daleko więcej współczucia tam, gdzie się go trudno spodziewać.”
Św. Rafał Kalinowski