Klasztor Mniszek Karmelitanek Bosych

pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

Mądrość Świętych

„Trzeba czynić, co można, a resztę Panu Bogu polecić.”
Św. Rafał Kalinowski