Klasztor Mniszek Karmelitanek Bosych

pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

Mądrość Świętych

„Miłość doda wam skrzydeł.”
Św. Teresa od Dz. Jezus