Klasztor Mniszek Karmelitanek Bosych

pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

Mądrość Świętych

„Tylko Bóg może goić rany.”
Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej