Klasztor Mniszek Karmelitanek Bosych

pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

Mądrość Świętych

„Jezus przychodzi z pomocą duszom mającym dobrą wolę.”
Św. Rafał Kalinowski