Klasztor Mniszek Karmelitanek Bosych

pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

Mądrość Świętych

„Trzeba umieć chwytać Pana Boga za serce. To jest Jego słaba strona.”
Św.Teresa z Avili