Klasztor Mniszek Karmelitanek Bosych

pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

Mądrość Świętych

„Modlić się, to nie znaczy wiele mówić, ale wiele kochać.”
Św. Teresa od Dz. Jezus