Siostry Karmelitanki Bose

przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego w Usolu Syberyjskim

 

Mądrość Świętych

„Największym zwycięstwem jest zwyciężać samego siebie.”
Św. Teresa od Dz. Jezus